+420 774 489 500
+420 605 253 660

Postup při koupi

 

1. Rezervační smlouva a rezervační záloha

Po Vašem výběru bytu a v případě vážného zájmu o koupi bude sepsána Rezervační smlouva. Do 10-ti dnů od podpisu Rezervační smlouvy uhradí klient rezervační zálohu 1. část kupní ceny ve výši Kč 100.000,–

 

2. Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní a úhrada 2. části kupní ceny bytu

Do 30-ti dnů od podpisu Rezervační smlouvy bude klient vyzván k podpisu SoSBK. Na základě podpisu této smlouvy uhradí klient 2. část kupní ceny do výše 15% z celkové kupní ceny bytu, ve které bude započten rezervační poplatek.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude obsahovat tyto náležitosti: kupní cenu, prodejní dokumentaci k bytu, určení příslušenství (sklep a parkovací místo), platební kalendář, termín dokončení a podmínky převzetí bytu.

Po dobu výstavby nejsou žádné další úhrady z ceny bytu, zbývající část kupní ceny bude hrazena až po kolaudaci.

 

3. Podpis Kupní smlouvy a úhrada zbývající 3. části kupní ceny bytu

Po zápisu zkolaudovaných jednotek do Katastru nemovitostí, bude klient vyzván k podpisu Kupní smlouvy a úhradě zbývající 3. části kupní ceny ve výši 85 % z ceny bytu. Zbývající část kupní ceny bytu ve výši 85 % bude uhrazena do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení kupujícímu, že byl vydán kolaudační souhlas k bytové jednotce a byl vydán návrh na změnu zápisu v Katastru nemovitostí.

Po dokončení projektu a následné kolaudaci Vás pozveme k prohlídce bytu a samotnému převzetí bytové jednotky. To je okamžik, na který jste se určitě těšili.